Marble Napkins

Marble Napkins

Regular price $10.00

White Marble Napkin

20 pieces

13x13" 2-ply